دانش و خلاقیت

عکس هایی از هنر نمایی باور نکردنی با میخ و چکش

آیا شما بر این خیال هستید که با چکش و میخ فقط میتوان قفسه کتاب ساخت؟ هنرمند و مجسمه ساز معروف مارکوس لوین با آنها کار هنری انجام میدهد. هزینه این کارهای هنری به تعداد میخ استفاده شده در تابلو هنری بستگی دارد.

عکس هایی از هنر نمایی باور نکردنی با میخ و چکش ، www.irannaz.com

به گزارش ایران ناز مارکوس لوین در یکی از تابلو های خود 26600 میخ استفاده کرده است. تمامی کارهای مارکوس که تنها با میخ و چکش ساخته شده اند در گالری 27 در لندن به نمایش گذاشته شده است.

عکس هایی از هنر نمایی باور نکردنی با میخ و چکش ، www.irannaz.com

مارکوس یک تابلو را تنها به وسیله میخ و چکش و کوبیدن آنها با فاصله متفاوت می سازد و تابلو های خارق العاده ای می سازد. نور طبیعی جلوه واقعی این تابلو ها را به تصویر می کشد و طلوع و غروب خورشید باعث تغییر این جلوه ی این تابلوها می شوند.

عکس هایی از هنر نمایی باور نکردنی با میخ و چکش ، www.irannaz.com
عکس هایی از هنر نمایی باور نکردنی با میخ و چکش ، www.irannaz.com