دانش و خلاقیت

آیا واقعا فکر می کنید مدال های طلای المپیک وا قعا از طلا هستند؟!


مدال‌ طلای المپیک واقعا طلاست!؟

شما فکر می‌کنید مدال‌های المپیک از چه چیزی ساخته شده‌اند؟ آیا مدال‌های طلا واقعاً از جنس طلا هستند؟

قبلاً در مدال‌ها، طلای جامد به کار می‌بردند، اما اکنون مدال‌های طلای المپیک از چیزهای دیگری ساخته شده‌اند. در اینجا نگاهی به ترکیب فلزی مدال‌های المپیک می‌اندازیم و اینکه چگونه در طول زمان تغییر کرده‌اند.

آخرین مدال طلای المپیک که واقعاً از طلا ساخته شده بود در سال ۱۹۱۲ جایزه داده شد. بنابراین اگر مدال‌های طلای المپیک طلا نیستند، پس چه هستند؟

ترکیب خاص و طراحی مدال‌های المپیک بوسیله گروه کمیته سازمان دهنده دهکده المپیک تعیین می‌شود. اگرچه، مطمئناً استاندارد‌ها باید رعایت شود:

*مدال‌های طلا و نقره دارای %۹۲. ۵ نقره هستند.

*مدال‌های طلا باید با حداقل ۶ گرم طلا پوشیده شوند.

*تمام مدال‌های المپیک باید حداقل ۳ میلی‌م‌تر ضخامت و حداقل ۶۰ میلی‌م‌تر قطر داشته باشند.

مدال‌های برنز از جنس برنز (یک آلیاژ از جنس مس و معمولاً قلع) هستند. اینکه نوشته شده مدال‌های طلا و نقره و برنز همیشه جایزه داده نشده، صحیح است. در بازی‌های سال ۱۸۹۶ المپیک، برنده‌هایی که مدال‌های نقره جایزه گرفته بودند (نفرهای دوم)، مدال‌های برنز دریافت کردند. برنده‌ها در المپیک ۱۹۰۰ یادگاری‌های پیروزی یا کاپ‌ها را به جای مدال دریافت کردند. رسم جایزه دادن مدال‌های برنز، نقره و طلا از المپیک ۱۹۰۴ شروع شد. بعد از المپیک ۱۹۱۲ برای مدال‌های طلا به جای طلای واقعی از نقره زراندود استفاده کردند.

اگرچه مدال طلای المپیک بیشتر از نقره ساخته شده تا طلا، مدال‌های طلایی وجود دارد که واقعاً از طلا هستند، همانند: مدال طلای کنگره و مدال جایزه نوبل.

قبل از سال ۱۹۸۰ مدال جایزه نوبل از ۲۳ قیراط طلا ساخته شده بود. جدیداً مدال‌های جایزه نوبل از ۱۸ قیراط طلای سبز پوشیده شده با ۲۴ قیراط طلا تشکیل شده‌اند.