دانش و خلاقیت

مغز شما چندسالشه؟!!!

برای این که بفهمید مغزتون چندسالشه،روی این لینک کلیک کنید:


http://flashfabrica.com/f_learning/brain/brain


روش بازی:


دکمه استارت رو بزنین. بعد از یک آماده باش 3 – 2 - 1 بایستی جای


 اعداد رو که چند لحظه نمایش داده می شه به خاطر بسپارین و روی جای اون ها به


 ترتیب از کم به زیاد کلیک کنین!!! بعد از چند مرحله، سن مغز شما با توجه به


 زمان عکس العمل و درستی اون محاسبه و نمایش داده می شه !!!