X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

دانش و خلاقیت

تبلیغ پیکان در سال1347

عکسهایی از تبلیغات در پنجاه سال قبل- ایران قدیم-

عکسهایی از تبلیغات در پنجاه سال قبل- ایران قدیم-

تبلیغ ژیان در سال1349

عکسهایی از تبلیغات در پنجاه سال قبل- ایران قدیم-

عکسی از جوانی عادل فردوسی پور و جواد خیابانی

13457094461  جوانی و شروع کار عادل فردوسی پور و جواد خیابانی ! + عکس

مشاهده کسوف از فضا

تصویر اول در سال 1999 گرفته شده و سایه ماه روی اروپا قابل مشاهده است:

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

تصویر دوم در سال 2006 از ایستگاه فضایی گرفته شده و بخش هایی از ترکیه و قبرس تاریک هستند:

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

 

دو تصویر زیر مربوط به سال 2009 هستند که کسوف کامل در تایوان به مدت 6 دقیقه ادامه داشت:

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

www.3jokes.com - عکس، کلیپ، جوک، SMS

منبع:3jokes.com

گذر سیاره زهره از خورشید


گذر زهره از مقابل خورشید (8 عکس)

گذر زهره از مقابل خورشید (8 عکس)

گذر زهره از مقابل خورشید (8 عکس)

گذر زهره از مقابل خورشید (8 عکس)

گذر زهره از مقابل خورشید (8 عکس)

گذر زهره از مقابل خورشید (8 عکس)

گذر زهره از مقابل خورشید (8 عکس)


1 2 3 4 5 ... 17 >>