دانش و خلاقیت

دختری با پدرش میخواستند از یک پل چوبی رد شوند. پدر رو به دخترش گفت: دخترم دست من را بگیر تا از پل رد شویم. 

دختر رو به پدر کرد و گفت: من دست تو را نمیگیرم تو دست مرا بگیر. 

پدر گفت: چرا؟ چه فرقی میکند؟ مهم این است که دستم را بگیری و با هم رد شویم.  

دخترک گفت: فرقش این است که اگر من دست تو را بگیرم ممکن است هر لحظه دست تو را رها کنم،  

اما تو اگر دست مرا بگیری هرگز آن را رها نخواهی کرد!! 


این دقیقا مانند داستان رابطه ما با خداوند است؛

هر گاه ما دست او را بگیریم ممکن است با هر غفلت و ناآگاهی دستش را رها کنیم،  

اما اگر از او بخواهیم دستمان را بگیرد، هرگز دستمان را رها نخواهد کرد!!! 

جمله ی جالب

ﺩﻗﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻪ

ﮐﻪ ﺍﮔﻪ ﺑﺮﻋﮑﺴﺶ

ﮐﻨﻲ ﺑﺎﺯﻡ ﻫﻤﻮﻥ جمله میشه :


 ﺍﻣﻴﺪ ﺁﺷﻨﺎﻳﺎﻥ ﺷﺎﺩﻱ ﻣﺎ!!! 

تبلیغ پیکان در سال1347

عکسهایی از تبلیغات در پنجاه سال قبل- ایران قدیم-

عکسهایی از تبلیغات در پنجاه سال قبل- ایران قدیم-

تبلیغ ژیان در سال1349

عکسهایی از تبلیغات در پنجاه سال قبل- ایران قدیم-

عکسی از جوانی عادل فردوسی پور و جواد خیابانی

13457094461  جوانی و شروع کار عادل فردوسی پور و جواد خیابانی ! + عکس
1 2 3 4 5 ... 132 >>